Interface Groep Algemene Voorwaarden

Interface Groep en haar dochtermaatschappijen hanteren de Nederland ICT Voorwaarden 2014 zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Klik aub hier om deze in te zien.